Jan Wahlstein

Mitt stora intresse för teckning och målning minns jag redan från skolåren på 1950-talet. Under 60- och 70-talen var familj och yrkeskarriär det dominerande, varför måleriet fick stå tillbaka. I början på 80-talet återupptog jag akvarellmåleriet, företrädesvis på somrarna på Österlen, där jag tog initiativet till "Torup-akademin" - ett antal hängivna akvarellister som årligen träffas för en målarvecka.

Genom mitt yrke som arkitekt, där man tidigare illusterade sina ritningar med akvarellmålning, fick jag 1987 möjlighet att träffa Arne Isacsson och delta i dennes kurser i Provence. Det ledde mig in på ett mer seriöst och fordrande måleri. Vid en av dessa kurser deltog jag i bildandet av Nordiska Akvarellsällskapet.

Sedan 1990-talet har jag mer konsekvent utvecklat mitt måleri genom återkommande kurser med inspirerande lärare som Lars Lerin, Hasse Karlsson, Lars Holm, Anders Wallin, Kristina Almström, Hans Hermansson och Lars-Eje Larsson.


Valön - 26 x 36 cm

Roddbåten - 22 x 25 cm

Krasseblad - 24 x 34 cm
      

Gömslet I - 33 x 25 cm

Gömslet II - 34 x 25 cm

Gömslet IV - 35 x 26 cm
     

Solnedgång vid Storsjön - 36 x 27 cm
Kontakt:

Vissna tulpaner - 25 x 24 cm